Níže uvedené ceny jsou orientační, uvedené v Českých korunách a bez DPH 

V některých případech je výsledná částka zatížena 15% sazbou DPH a v některých 21% sazbou DPH, z toho důvodu zde uvádíme ceny bez DPH. 

Typový projekt

Projekt domu od 30.000,- Kč

Projekt garáže od 4.000,- Kč

Projekt parkovacího stání od 2.500,- Kč

Projekt oplocení od 1.500,- Kč

Projekt pergoly od 2.500,- Kč

Projekt terasy od 1.500,- Kč

Projekt chodníků od 1.500,- Kč

Individuální projekt

Projekt domu od 75.000,- Kč

Projekt garáže od 4.000,- Kč

Projekt parkovacího stání od 2.500,- Kč

Projekt oplocení od 1.500,- Kč

Projekt pergoly od 2.500,- Kč

Projekt terasy od 1.500,- Kč

Projekt chodníků od 1.500,- Kč

Další projekty 

Projekt žumpy od 3.900,- Kč

Projekt studny od 3.900,- Kč

Projekt vodovodní přípojky od 4.000,- Kč

Projekt kanalizační přípojky od 4.000,- Kč

Projekt plynové přípojky od 4.000,- Kč

Balíček 2 typů přípojek od 7.000,- Kč

Balíček 3 typů přípojek od 6.000,- Kč

Projekt čističky odpadních vod od 4.500,- Kč

Projekt centrálního vysavače od 1.500,- Kč

Projekt vjezdu a napojení na komunikaci od 3.500,- Kč

Úředničina

Vynětí ze ZPF od 3.500,- Kč

Pedologický průzkum je cena vždy individuální

Hydrogeologický průzkum je cena vždy individuální

Geodetické zaměření domu, pozemku od 6.000,- Kč

Hluková studie je cena vždy individuální

Měření radonu od 3.890,- Kč

Průkaz energetické náročnosti od 4.500,- Kč

Projekt osazení domu na pozemek od 4.500,- Kč

Realizační projektová dokumentace od 10.000,- Kč

Výkaz výměr od 3.950,- Kč

Položkový rozpočet od 4.500,- Kč

Klientské změny typového projektu od 10.000,- Kč

Projekt změn stavby před dokončením od  5.000,- Kč

Stavební povolení od 25.000,- Kč

Kolaudace od 5.000,- Kč 

Další paré k projektové dokumentaci 1.300,- Kč

 

Slůvka OD se v našem případě bát nemusíte, zohledňuje jen občasné složitosti dané většinou Vašim místním prostředím.