Průvodce procesem stavby domu na klíč

VIZE . . . . . . ty jediné potřebujete mít své, o ostatní už se umíme postarat

POZEMEK . . . . . . pokud nemáte svůj pozemek, pomůžeme Vám najít pozemek Vašich snů (klikněte ZDE), případně Vám nabídneme pozemky z našich developerských projektů, stačí kliknout ZDE

FINANCOVÁNÍ . . . . . . peníze vládnou světem, pokud jich nemáte dost, využijte náš finanční servis, stačí kliknout ZDE a bude o Vás úžasně postaráno. 

VÝBĚR DOMU . . . . . . zdaleka ne vše jde tak jak chcete tam kde chcete. Při výběru pozemku je proto nezbytné seznámit se s lokálními omezeními a zákazy. Většinou to řeší územní plány, které jsou přístupny na obci, v jejímž katastru máte vyhlédnutý pozemek. S pozemkem souvisí dům, měl by odpovídat okolní zástavbě a proporčně i velikosti pozemku na kterém stojí. Doporučujeme využít naše inspirativní virtuální prostředí ZDE a buď si vybrat ze seznamu typových domů a nebo se nechat nějakým konkrétním domem inspirovat. Ušetří to velmi mnoho času při následných jednáních s architektem. 

PROJEKT . . . . . . bez fáze projektování se neobejdete, neb projekt je součástí dokumentace ke stavebními povolení. Pokud si nevyberete některý z nabízených projektů typových domů, můžete využít služeb našich architektů (kontaktujte je ZDE). Je rozšířený mýtus, že nákupem projektu typového domu procesy zjednodušíte, zrychlíte a slevníte, bohužel tomu tak ale ve většině případů není. Náš hlavní projektant je Ing. et Ing. Richard Hlaváč (*1985) – absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obory Konstrukce pozemních staveb a Budovy a prostředí. Následně dálkově studoval Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. V současné době působí na Katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze jako vyučující předmětu Dřevostavby a současně si zde dokončuje i své doktorské studium. Zaměření jeho vědecko-výzkumné činnosti jsou dřevostavby, podrobné vlhkostní chování dřeva a stavebně-fyzikální procesy ve dřevě. V rámci vědecko-výzkumné činnosti publikoval již kolem 15 článků a pravidelně přednáší v daném oboru např. na konferencích Dřevostavby v praxi či Akademie zateplování. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT pro pozemní stavby a autorizovaným technikem ČKAIT pro techniku prostředí staveb. V rámci praxe se od roku 2004 věnuje projektování dřevostaveb. Následně po získaných zkušenostech se od roku 2009 věnuje i jejich realizaci, kdy kromě novostaveb se věnuje i jejich stavebním úpravám, nástavbám či přístavbám stávajících domů či stavebním úpravám roubenek. Do současné doby vyprojektoval kolem 200 domů a má kolem 50 realizací.

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ . . . . . . je shodná jako dokumentace k ohlášení stavby, práce je s tím téměř stejná. V rámci našich služeb nabízíme zpracování kompletní projekční dokumentace, která musí obsahovat i projekt osazení domu na pozemek, řešení vjezdu, řešení veškerých zastavěných ploch, projekty přípojek apod. S tím pak úzce souvisí i zajištění geometrických měření, měření radonu, hydrogeologické a pedologické průzkumy a sondy, souhlasy všech dotčených osob atd. Následně kompletaci žádosti o vydání stavebního povolení a podání na místně příslušném stavebním úřadu. 

STAVEBNÍ POVOLENÍ . . . . . . bezesporu nejsložitější a nejdelší proces při realizaci výstavby rodinného domu. Vyhovět všem připomínkám a nárokům dotčených organizací je někdy na hranici možného s nemožným a chtěného s již nechtěným. Rádi Vás toho stresu uchráníme a stavební povolení pro Vás vyřídíme. 

STANDARDNÍ A NADSTANDARNÍ DŘEVOSTAVBA . . . . . . není dřevostavba jako dřevostavba, dřevostavbu lze postavit ze sádrokartonu a polystyrénu a nebo skutečně ze dřeva. My volíme druhou možnost i za cenu že stavíme pocitově dražší domy. V domech od nás se dá výborně bydlet, nicméně za cenu švýcarské kvality. Jak se to v reálu chová jinak si můžete prohlédnout ZDE.

STANDARDNÍ A NADSTANDARNÍ VYBAVENÍ DOMU . . . . . . v rámci přípravy projektu a vybavení domu spolu vybereme veškeré zařizovací předměty, které jsou součástí nabídky. V mnoha případech máte možnost výběru z několika variant barevných i typových provedení. Sanitu, obklady a dlažbu si vybíráte sami v rámci cenového limitu v obchodech SIKO popř LOS KACHLOS nebo dle Vašeho výběru nebo možností. Kuchyňské linky, pokud jsou součástí dodávky pak v příslušném kuchyňském studiu. V rámci nadstandardů provádíme další individuální přizpůsobení domu vašim osobním přáním.

VÝSTAVBA . . . . . . proces samotné výstavby domu pak probíhá podle předem daného časového a finančního harmonogramu tak, aby všechny zúčastněné strany měly jasný přehled o tom, kdy dojde k předávání jednotlivých fází stavby. Pro výstavbu dřevostavby platí, že od vydání stavebního povolení by mělo k předání hotového domu dojít, pokud nebude zásah vyšší moci, či prodlení s platbami ze strany klienta, do 6 – 8 měsíců od zahájení výstavby domu na klíč. Po celou domu stavby je přítomen náš stavební dozor, vede se podrobný stavební deník a veškeré případné změny jsou předem konzultovány oběma stranami.

FÁZE VÝSTAVBY (MILNÍKY) . . . . . . pracujeme ve čtyřech fázích stavby.
Fáze 1 je administrativní a obsahem je zajištění všech potřebných povolení a razítek.
Fáze 2 je výstavba základové desky včetně napojení na inženýrské sítě a vyvedení napojovacích bodů nad základovou desku
Fáze 3 je výstavba hrubé stavy, to znamená hotová stavba bez oken, dveří a vnitřních příček, pod střechou ale bez klempířských prvků
Fáze 4 je fází dokončovací, exteriérové a interiérové práce, venkovní úpravy. Instalace zařizovacíh předmětů. 

STAVEBNÍ DOZOR . . . . . . je věcí klienta, ale my jeho služeb využíváme rovněž, proces výstavby hlavně dřevostaveb je extrémně citlivý na detail a sebemenší chyba může výsledek velmi pokazit - proto dbáme na detail a každou maličkost raději dvakrát kontrolujeme a přeměřujeme.  Proto máme svého stavebního dozora, který navštěvuje všechny naše stavby. Jeho existence nicméně není na překážku stavebnímu dozoru jmenovaném klientem. 

POJIŠTĚNÍ . . . . . . pojištění stavby je samozřejmostí

PŘEDÁNÍ STAVBY . . . . . . po dokončení stavby a převzetí klientem se sepisuje tzv. předávací protokol, kde jsou uvedeny všechny zjištěné závady nebo nedodělky, vč termínu pro jejich odstranění. Podpisem předávacího protokolu si klient vymění rovněž všechny bezpečnostní vložky od všech venkovních dveří do objektu tak, aby on jediný měl v dalším klíče od objektu. Okamžikem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Spolu s předávacím protokolem od nás klient dostává certifikát DOMU OD STAVOPROJEKCE, ve kterém jsou jmenovitě uvedeni všichni pracovníci, kteří na jeho domě pracovali a v jaké profesi.   

KOLAUDACE . . . . . . je již jen formální ukončení stavby a jejich procesů. Kolaudaci Vám rovněž rádi zajistíme.