Rodinné domy STAVOPROJEKCE stavěné v režimu DŘEVOSTAVBA NADSTANDARD mají předpoklad pro vybudování energeticky pasivního objektu. Součinitel prostupu tepla obvodové stěny difuwall® pasiv je po započítání systematických tepelných mostů spočítán na U=0,11 W/m2K, konstrukce střechy má součinitel prostupu tepla U=0,14 W/m2K a konstrukce podlahy ve styku se zeminou má součinitel prostupu tepla U=0,21 W/m2K.